Detail študijného programu

veterinárna biochémia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 401223
Názov študijného odboru 1: Biochémia
Kód PVŠ (CRŠ): 1410900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.