Detail študijného programu

počítačové a komunikačné systémy a siete
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902041
Názov študijného odboru 1: Počítačové inžinierstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2523700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Poštové služby a telekomunikácie

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba dopravných prostriedkov

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov a priemyselná výroba i. n.

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2010 / 2011 190 67 35%
  2011 / 2012 310 148 48%
  2012 / 2013 320 134 42%
  2013 / 2014 237 117 49%