Detail študijného programu

počítačové a komunikačné systémy a siete
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902042
Názov študijného odboru 1: Počítačové inžinierstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2523800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Poštové služby a telekomunikácie

Nezaradené

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 48 51 106%
  2009 / 2010 62 50 81%