Detail študijného programu

aplikovaná informatika
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902091
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2511700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Nezaradené

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Doprava a skladovanie

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 23 11 48%
  2009 / 2010 39 24 62%
  2010 / 2011 60 25 42%
  2011 / 2012 18 3 17%
  2012 / 2013 38 23 61%
  2013 / 2014 41 27 66%