Detail študijného programu

zváranie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502512
Názov študijného odboru 1: Výrobné technológie
Kód PVŠ (CRŠ): 2305800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba dopravných prostriedkov

Výroba elektrických a optických prístrojov

Výroba strojov a zariadení

Výroba a dodávka eletriny, plynu a vody

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.