Detail študijného programu

obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 401011
Názov študijného odboru 1: Fyzika
Kód PVŠ (CRŠ): 1160700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2010 / 2011 53 8 15%
  2011 / 2012 47 9 19%
  2012 / 2013 42 7 17%
  2013 / 2014 53 8 15%