Detail študijného programu

optika, lasery a optická spektroskopia
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 401012
Názov študijného odboru 1: Fyzika
Kód PVŠ (CRŠ): 1160800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Doprava a skladovanie

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2010 / 2011 2 1 50%
  2011 / 2012 5 3 60%
  2012 / 2013 2 2 100%
  2013 / 2014 1 0 0%