Detail študijného programu

geometria a topológia
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 901073
Názov študijného odboru 1: Geometria a topológia
Kód PVŠ (CRŠ): 1116900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Informačné technológie a služby

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Nezaradené

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.