Detail študijného programu

aplikovaná matematika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 901093
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná matematika
Kód PVŠ (CRŠ): 1114900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Vzdelávanie

Nezaradené

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.