Detail študijného programu

maďarský jazyk a literatúra
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Humanitné vedy a umenie
Kód študijného odboru PVŠ: 201291
Názov študijného odboru 1: Neslovanské jazyky a literatúry
Kód PVŠ (CRŠ): 7366700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Administratívne a podporné služby

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba výrobkov z gumy a plastových výrobkov

Vzdelávanie

Výroba elektrických a optických prístrojov

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.