Detail študijného programu

robotika a kybernetika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 902071
Názov študijného odboru 1: Kybernetika
Kód PVŠ (CRŠ): 2647700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.