Detail študijného programu

aplikovaná informatika
Paneurópska vysoká škola
Fakulta informatiky

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902092
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2511800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.