Detail študijného programu

náuka o živočíchoch
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: denná
Získaný titul: BSc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Poľnohospodárstvo a veterinárstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603011
Názov študijného odboru 1: Všeobecné veterinárske lekárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 4320700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.