Detail študijného programu

informatické nástroje na podporu rozhodovania
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902062
Názov študijného odboru 1: Informačné systémy
Kód PVŠ (CRŠ): 2533800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2012 / 2013 5 2 40%