Detail študijného programu

informačné systémy (konverzný)
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902062
Názov študijného odboru 1: Informačné systémy
Kód PVŠ (CRŠ): 2533800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Nezaradené

Výroba elektrických a optických prístrojov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 103 86 83%
  2009 / 2010 139 99 71%
  2010 / 2011 123 78 63%
  2011 / 2012 142 111 78%
  2012 / 2013 102 91 89%
  2013 / 2014 97 85 88%