Detail študijného programu

aplikované sieťové inžinierstvo
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902092
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2511800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Poštové služby a telekomunikácie

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Výroba elektrických a optických prístrojov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2012 / 2013 20 15 75%
  2013 / 2014 20 18 90%