Detail študijného programu

farmácia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2.
ISCED 1 názov: Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Kód študijného odboru PVŠ: 703012
Názov študijného odboru 1: Farmácia
Kód PVŠ (CRŠ): 5214800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Vzdelávanie

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 449 107 24%
  2009 / 2010 468 141 30%
  2010 / 2011 558 144 26%
  2011 / 2012 587 143 24%
  2012 / 2013 605 145 24%
  2013 / 2014 516 140 27%