Detail študijného programu

zubné lekárstvo
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: MDDr.
Dĺžka štúdia: 6 roky
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2.
ISCED 1 názov: Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Kód študijného odboru PVŠ: 702012
Názov študijného odboru 1: Zubné lekárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 5166800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2013 / 2014 175 20 11%