Detail študijného programu

učiteľstvo praktických ekonomických predmetov
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101021
Názov študijného odboru 1: Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Kód PVŠ (CRŠ): 7634700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.