Detail študijného programu

učiteľstvo odborných ekonomických predmetov
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101022
Názov študijného odboru 1: Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Kód PVŠ (CRŠ): 7634800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.