Detail študijného programu

učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101012
Názov študijného odboru 1: Učiteľstvo akademických predmetov
Kód PVŠ (CRŠ): 7656800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.