Detail študijného programu

učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101011
Názov študijného odboru 1: Učiteľstvo akademických predmetov
Kód PVŠ (CRŠ): 7656700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.