Detail študijného programu

učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101031
Názov študijného odboru 1: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Kód PVŠ (CRŠ): 7658700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.