Detail študijného programu

učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101031
Názov študijného odboru 1: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Kód PVŠ (CRŠ): 7658700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Ubytovacie a stravovacie služby

Výroba kovov a kovových výrobkov

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.