Detail študijného programu

učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101011
Názov študijného odboru 1: Učiteľstvo akademických predmetov
Kód PVŠ (CRŠ): 7656700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba potravín, nápojov a tabákových výrobkov

Drevospracujúci, papierenský a polygrafický priemysel

Poštové služby a telekomunikácie

Výroba a dodávka eletriny, plynu a vody

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.