Detail študijného programu

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101011
Názov študijného odboru 1: Učiteľstvo akademických predmetov
Kód PVŠ (CRŠ): 7656700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Ubytovacie a stravovacie služby

Vzdelávanie

Výroba dopravných prostriedkov

Nezaradené

Ostatné služby

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.