Detail študijného programu

vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Poľnohospodárstvo a veterinárstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603081
Názov študijného odboru 1: Kynológia
Kód PVŠ (CRŠ): 4347700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2012 / 2013 32 13 41%
  2013 / 2014 23 10 43%