Detail študijného programu

vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Poľnohospodárstvo a veterinárstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603081
Názov študijného odboru 1: Kynológia
Kód PVŠ (CRŠ): 4347700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2012 / 2013 93 31 33%
  2013 / 2014 63 31 49%