Detail študijného programu

špeciálna strojárska technika
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502012
Názov študijného odboru 1: Strojárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2381800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba strojov a zariadení

Výroba dopravných prostriedkov

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba elektrických a optických prístrojov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2009 / 2010 3 0 0%
  2010 / 2011 7 1 14%
  2011 / 2012 10 0 0%
  2012 / 2013 18 15 83%
  2013 / 2014 34 31 91%