Detail študijného programu

automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502142
Názov študijného odboru 1: Automatizácia
Kód PVŠ (CRŠ): 2621800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Administratívne a podporné služby

Výroba elektrických a optických prístrojov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2012 / 2013 91 76 84%
  2013 / 2014 71 59 83%