Detail študijného programu

maďarský jazyk a literatúra
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Humanitné vedy a umenie
Kód študijného odboru PVŠ: 201293
Názov študijného odboru 1: Neslovanské jazyky a literatúry
Kód PVŠ (CRŠ): 7366900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.