Detail študijného programu

všeobecné lekárstvo
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: MUDr.
Dĺžka štúdia: 6 roky
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2.
ISCED 1 názov: Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Kód študijného odboru PVŠ: 701012
Názov študijného odboru 1: Všeobecné lekárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 5141800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Vzdelávanie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Ostatné služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 144 45 31%
  2009 / 2010 143 40 28%
  2010 / 2011 204 39 19%
  2011 / 2012 460 45 10%
  2012 / 2013 451 41 9%
  2013 / 2014 444 42 9%