Detail študijného programu

sociológia
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 301011
Názov študijného odboru 1: Sociológia
Kód PVŠ (CRŠ): 6121700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.