Detail študijného programu

sociológia
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 301011
Názov študijného odboru 1: Sociológia
Kód PVŠ (CRŠ): 6121700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba elektrických a optických prístrojov

Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2011 / 2012 19 15 79%
  2012 / 2013 29 18 62%