Detail študijného programu

mechanizmy špeciálnej techniky
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502011
Názov študijného odboru 1: Strojárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2381700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba strojov a zariadení

Výroba elektrických a optických prístrojov

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Nezaradené

Výroba dopravných prostriedkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2013 / 2014 11 1 9%