Detail študijného programu

vnútorné choroby
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Kód študijného odboru PVŠ: 701043
Názov študijného odboru 1: Vnútorné choroby
Kód PVŠ (CRŠ): 5105900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.