Detail študijného programu

chirurgia
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Kód študijného odboru PVŠ: 701073
Názov študijného odboru 1: Chirurgia
Kód PVŠ (CRŠ): 5108900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.