Detail študijného programu

vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Poľnohospodárstvo a veterinárstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603043
Názov študijného odboru 1: Vnútorné choroby zvierat
Kód PVŠ (CRŠ): 4314900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.