Detail študijného programu

učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101012
Názov študijného odboru 1: Učiteľstvo akademických predmetov
Kód PVŠ (CRŠ): 7656800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Stavebníctvo

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.