Detail študijného programu

manažment
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303151
Názov študijného odboru 1: Manažment
Kód PVŠ (CRŠ): 6289700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Informačné technológie a služby

Výroba kovov a kovových výrobkov

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2011 / 2012 60 33 55%
  2012 / 2013 10 0 0%
  2013 / 2014 3 0 0%