Detail študijného programu

informatika
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902011
Názov študijného odboru 1: Informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2508700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Nezaradené

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 641 234 37%
  2009 / 2010 583 193 33%
  2010 / 2011 546 273 50%
  2011 / 2012 591 285 48%
  2012 / 2013 587 289 49%
  2013 / 2014 582 298 51%