Detail študijného programu

počítačové inžinierstvo
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902041
Názov študijného odboru 1: Počítačové inžinierstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2523700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Informačné technológie a služby

Vzdelávanie

Nezaradené

Výroba potravín, nápojov a tabákových výrobkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 135 61 45%
  2009 / 2010 101 61 60%
  2010 / 2011 107 71 66%
  2011 / 2012 91 68 75%
  2012 / 2013 63 48 76%
  2013 / 2014 92 53 58%