Detail študijného programu

manažment
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303151
Názov študijného odboru 1: Manažment
Kód PVŠ (CRŠ): 6289700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Informačné technológie a služby

Administratívne a podporné služby

Ostatné služby

Poštové služby a telekomunikácie

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 278 103 37%
  2009 / 2010 279 78 28%
  2010 / 2011 281 104 37%
  2011 / 2012 206 100 49%
  2012 / 2013 191 111 58%
  2013 / 2014 124 82 66%