Detail študijného programu

dopravné stroje a zariadenia
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502031
Názov študijného odboru 1: Dopravné stroje a zariadenia
Kód PVŠ (CRŠ): 2302700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba strojov a zariadení

Nezaradené

Stavebníctvo

Výroba výrobkov z gumy a plastových výrobkov

Informačné technológie a služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 61 40 66%
  2009 / 2010 73 50 68%
  2010 / 2011 81 53 65%
  2011 / 2012 61 39 64%
  2012 / 2013 75 42 56%
  2013 / 2014 66 47 71%