Detail študijného programu

priemyselné inžinierstvo
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502521
Názov študijného odboru 1: Priemyselné inžinierstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2645700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba strojov a zariadení

Výroba elektrických a optických prístrojov

Výroba potravín, nápojov a tabákových výrobkov

Výroba výrobkov z gumy a plastových výrobkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 152 97 64%
  2009 / 2010 156 103 66%
  2010 / 2011 189 103 54%
  2011 / 2012 163 92 56%
  2012 / 2013 183 115 63%
  2013 / 2014 143 88 62%