Detail študijného programu

strojárske technológie
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502011
Názov študijného odboru 1: Strojárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2381700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba strojov a zariadení

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba kovov a kovových výrobkov

Výroba výrobkov z gumy a plastových výrobkov

Výroba dopravných prostriedkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 110 69 63%
  2009 / 2010 144 103 72%
  2010 / 2011 113 78 69%
  2011 / 2012 134 92 69%
  2012 / 2013 168 109 65%
  2013 / 2014 143 96 67%