Detail študijného programu

technika prostredia
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502061
Názov študijného odboru 1: Energetické stroje a zariadenia
Kód PVŠ (CRŠ): 2304700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

Výroba kovov a kovových výrobkov

Informačné technológie a služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 54 34 63%
  2009 / 2010 91 63 69%
  2010 / 2011 79 57 72%
  2011 / 2012 66 50 76%
  2012 / 2013 71 47 66%
  2013 / 2014 50 32 64%