Detail študijného programu

vozidlá a motory
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502041
Názov študijného odboru 1: Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Kód PVŠ (CRŠ): 2353700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba kovov a kovových výrobkov

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Informačné technológie a služby

Výroba dopravných prostriedkov

Drevospracujúci, papierenský a polygrafický priemysel

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 136 74 54%
  2009 / 2010 145 84 58%
  2010 / 2011 167 106 63%
  2011 / 2012 186 117 63%
  2012 / 2013 194 122 63%
  2013 / 2014 138 78 57%