Detail študijného programu

priemyselné inžinierstvo
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502521
Názov študijného odboru 1: Priemyselné inžinierstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2645700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba strojov a zariadení

Výroba elektrických a optických prístrojov

Stavebníctvo

Poštové služby a telekomunikácie

Výroba kovov a kovových výrobkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2009 / 2010 94 76 81%
  2011 / 2012 76 53 70%
  2013 / 2014 49 36 73%