Detail študijného programu

strojárske technológie
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502011
Názov študijného odboru 1: Strojárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2381700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba strojov a zariadení

Výroba dopravných prostriedkov

Výroba výrobkov z gumy a plastových výrobkov

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba kovov a kovových výrobkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 101 87 86%
  2010 / 2011 130 112 86%
  2012 / 2013 73 66 90%